Archive for Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΚΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΕ Τ.Ε.Ε.- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε.

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΚΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΕ Τ.Ε.Ε.- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ε.
Η πατρίδα μας βρίσκεται στον κυκεώνα μια πρωτοφανούς κρίσης σε οικονομικό, πνευματικό και πολιτικό επίπεδο. Η οικονομική κρίση έκανε, με τραγικό τρόπο, πιο εμφανές το γεγονός, ότι θεσμικές δομές της Χώρας και ανάμεσα σε αυτές και το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουν πάψει εδώ και χρόνια να επιτελούν το ρόλο τους, να  ελέγχουν την εξουσία, να καθοδηγούν και να εμπνέουν την κοινωνία με σύγχρονες  ιδέες, γκρεμίζοντας στερεότυπα, στεγανά και  ιδεοληψίες. 
H συντεχνιακή αντίληψη, οι συνδικαλιστικές πρακτικές των μεταπολιτευτικών χρόνων, μαζί με τον κομματισμό κυριάρχησαν σε όλα τα όργανα του ΤΕΕ   και οδήγησαν στην απαξίωση του και στην αποξένωσή του, από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων. Απόδειξη η πρωτοφανής αποχή τους από τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες.
Όμως δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, το Επιμελητήριο πρέπει να προχωρήσει, με τη συνεργασία όλων των παρατάξεων, στην πλήρη αναδιοργάνωσή του ,με τις κατάλληλες θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές ώστε να υπερασπίζεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια, τα δικαιώματα των συναδέλφων και όχι να εξυπηρετεί συμφέροντα μηχανισμών.
Η παράταξή μας θα συνεργασθεί με όλες οι παρατάξεις και τους εκπροσώπους των μηχανικών στο ΤΕΕ, ώστε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκριτικές μελέτες και κατάλληλες παρεμβάσεις να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του κλάδου, να διατυπώσουμε νέες θέσεις για τη λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ και για τον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος του μηχανικού, με ένα ΤΕΕ που
  • -αντιμετωπίζει αποφασιστικά και μεθοδικά τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική πορεία των συναδέλφων, με αξιοπρέπεια και ένα εισόδημα που θα διασφαλίζει την άνετη διαβίωσή τους.
  • -συνδράμει τις προσπάθειες της Πολιτείας για να την αναμόρφωση της Δημόσιας διοίκησης, με τους συναδέλφους-στελέχη της, να έχουν ρόλο αντάξιο των γνώσεων και της διάθεσής τους, για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
  • -ενημερώνει την κοινωνία, συμμετέχει σε όλες τις διαλογικές συζητήσεις, προβάλλει και πείθει με τα επιχειρήματά του για την ορθότητα των θέσεων του, τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και διεκδικεί δίκαιες λύσεις για θέματα όπως π.χ. οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές ,η υπερφορολόγηση και τα προβλήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μηχανικών.
  • -ηγείται του κλάδου των κατασκευών, έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας, που άδικα συκοφαντήθηκε, ως αντιαναπτυξιακός και μη φιλικός προς το περιβάλλον.  
  • -συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ.
  • -πρωτοστατεί με πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και δικτύωσης σε καινοτόμους κλάδους, όπως της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.
  • -επιμορφώνει τα στελέχη του, όχι μόνο σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας του μηχανικού, αλλά και σε θέματα που αφορούν, την ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών.
  • -ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους συναδέλφους που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
  • -στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για εξωστρέφεια των μελών του και διευρύνει τις επαφές του, με τα αντίστοιχα επιμελητήρια χωρών της νοτιανατολικής Ευρώπης, συμμετέχοντας σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις που οργανώνονται στις γειτονικές χώρες.
  • -πιστοποιεί όλα τα τεχνικά επαγγέλματα και συντάσσει τις προδιαγραφές για μελέτες, έργα και υλικά.
Σε αυτή την προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η παράταξή μας , με βάση και τη βούληση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θεωρούμε ότι η  συγκρότηση διαπαραταξιακού προεδρείου της ΔΕ ΤΕΕ, με δημοκρατική αντιστοιχία με το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι η αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.
Καλούμε άμεσα όλες τις παρατάξεις σε διάλογο για την συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ, ώστε αυτή να επιτευχθεί, αμέσως μετά τη έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Όλοι οι μηχανικοί ενωμένοι να εργασθούμε την επόμενη περίοδο για ένα ΤΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.
Για τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος ΔΕ ΔΚΜΠαρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013
Posted by ΔΚΜ - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Tag :

- Copyright © ΔΚΜ - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -